പി.ആര്‍.ഡി. പ്രിസം പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു എല്ലാ ജില്ലയിലും അവസരം – PSC പരീക്ഷ വേണ്ട | PRD...

0
PRD Prism Recruitment 2023: ഇൻഫർമേഷൻ & പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന്റെ സംയോജിത വികസന വാർത്താ ശൃംഖല ( പ്രിസം ) പദ്ധതിയ്ക്കായി 20 സബ് എഡിറ്റർ , 19 കണ്ടന്റ്...

അടുത്തുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ ജോലി നേടാം – PSC പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് ഇന്റര്‍വ്യൂ വഴി നേടാം |കേരളത്തില്‍...

0
PSC പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നേരിട്ട് ഇന്റര്‍വ്യൂ വഴി നേടാവുന്ന ജോലി ഒഴിവുകള്‍ ആണ് താഴെ കൊടുത്തത്. ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യത്തിന് കീഴില്‍ താത്ക്കാലിക നിയമനം ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യത്തിന് കീഴില്‍ റേഡിയോഗ്രാഫര്‍,...

പോലീസ് ആവാം | ബോര്‍ഡര്‍ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സില്‍ 1410 കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ ഒഴിവുകള്‍ – ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം | BSF...

0
BSF Constable Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ BSF ല്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Border Security Force (BSF)  ഇപ്പോള്‍ Constable  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ...
AOC Tradesman Mate Recruitment 2023

മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ഫയര്‍മാന്‍ ആവാം – ആര്‍മി ഓര്‍ഡനന്‍സ്‌ കോര്‍പ്പില്‍ അവസരം AOC Tradesman Mate...

0
AOC Tradesman Mate Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു കീഴില്‍ ഡിഫന്‍സില്‍ AOC യില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Army Ordnance Corps Centre, Ministry Of Defence  ഇപ്പോള്‍ Tradesman...

ISRO യില്‍ അവസരം പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് ഇന്റര്‍വ്യൂ വഴി ജോലി | ISRO IPRC Recruitment 2023...

0
ISRO IPRC Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ ISRO യില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. ISRO Propulsion Complex (IPRC)  ഇപ്പോള്‍ Graduate / Technician / Trade Apprentices...

അടുത്തുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ ജോലി നേടാം – പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് ഇന്റര്‍വ്യൂ വഴി നേടാം |കേരളത്തില്‍ ഇന്ന്...

0
PSC പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നേരിട്ട് ഇന്റര്‍വ്യൂ വഴി നേടാവുന്ന ജോലി ഒഴിവുകള്‍ ആണ് താഴെ കൊടുത്തത്. സി ഇ ടി യില്‍ താത്കാലിക ഒഴിവുകള്‍ തിരുവനന്തപുരം എന്‍ജിനീയറിങ് കോളേജില്‍ (സി ഇ...
Intelligence Bureau IB Recruitment 2023

മലയാളം അറിവും പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ഇന്റലിജന്‍സ് ബ്യൂറോയില്‍ 1671 ഒഴിവുകള്‍ – Intelligence Bureau IB Recruitment...

0
Intelligence Bureau IB Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു കീഴില്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ബ്യൂറോയില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Intelligence Bureau (IB)  ഇപ്പോള്‍ Security Assistant/Executive & Multi-Tasking Staff  തസ്തികയിലേക്ക്...

UPSC വിജ്ഞാപനം 2023: സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി |UPSC Civil Services IAS and...

0
UPSC Civil Services IAS and IFS Exam 2023: ഇന്ത്യയില്‍ IAS & IPS ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Union Public Service Commission (UPSC)  ഇപ്പോള്‍ Indian Administrative...
SSC MTS Recruitment 2023

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവരാണോ?? എങ്കില്‍ ഇതാ പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ പാസായവര്‍ക്ക് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ MTS...

0
SSC MTS Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു കീഴില്‍ നല്ല ശമ്പളത്തില്‍  വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Staff Selection Commission (SSC)  ഇപ്പോള്‍ Multi Tasking Staff (MTS)...
LIC ADO Recruitment 2023

വിവിധ ജില്ലകളില്‍ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള LIC ഓഫീസില്‍ ജോലി അവസരം- 9394 ഒഴിവുകള്‍ – LIC ADO Recruitment...

0
LIC ADO Recruitment 2023: കേരളത്തില്‍ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കോര്‍പ്പറേഷന് കീഴില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Life Insurance Corporation of India (LIC)  ഇപ്പോള്‍ Apprentice Development...
India Post GDS Recruitment 2023

കേരളത്തില്‍ പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ പോസ്റ്റ് മാന്‍ ആവാം – 2023 GDS വിക്ജ്ഞാപനം വന്നു | കേരളത്തിലും അവസരം...

0
India Post GDS Recruitment 2023: ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Indian Postal Department  ഇപ്പോള്‍ Gramin Dak Sevaks (GDS)  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു...

IBPS PO Recruitment 2022 – Apply Now Online For Latest 6432 Probationary Officers (PO)/...

0
IBPS PO Recruitment 2022: The aspirants who are looking for the Latest Banking Jobs can utilize this wonderful opportunity. Institute of Banking Personnel Selection...

Nalbari Judiciary Recruitment 2021 – Apply Online For Latest 8 Peon and Driver Vacancies

0
Nalbari Judiciary Recruitment 2021: The aspirants who are looking for the Latest Central Govt Jobs can utilize this wonderful opportunity. Nalbari District Judiciary (Nalbari...

HSSC Haryana Police SI Recruitment 2021 – Apply Online For Latest 465 Sub-Inspector (SI)...

0
HSSC Haryana Police SI Recruitment 2021: The aspirants who are looking for the Latest State Govt Jobs can utilize this wonderful opportunity. Haryana Staff...

Kerala Tourism Department Recruitment 2021 – Apply Online For Latest 6 UDC, LDC, Principal,...

0
Kerala Tourism Department Recruitment 2021: The aspirants who are looking for the Latest Kerala Govt Jobs can utilize this wonderful opportunity. Kerala Tourism Department...

MCTE Recruitment 2021 – Apply Offline For Latest 37 LDC, MTS, Lab Assistant, Safaiwala,...

0
MCTE Recruitment 2021: The aspirants who are looking for the Latest Central Govt Jobs can utilize this wonderful opportunity. Military College of Telecommunication and...

NIELIT Recruitment 2021 – Apply Online For Latest 81 Scientist ‘B’, Scientific Assistant ‘A’...

0
NIELIT Recruitment 2021: The aspirants who are looking for the Latest Central Govt Jobs can utilize this wonderful opportunity. National Institute of Electronics and...

ASC Centre Ministry of Defence Recruitment 2021 – Apply For Latest 100 Civil Motor...

0
ASC Centre Ministry of Defence Recruitment 2021: The aspirants who are looking for the Latest Central Govt Jobs can utilize this wonderful opportunity. ASC...

Indian Navy Recruitment 2021 – Apply Online For Latest 50 SSC General Service (GS/X)...

0
Indian Navy Recruitment 2021: The aspirants who are looking for the Latest Central Govt Jobs can utilize this wonderful opportunity. Indian Navy has released...

BIS Recruitment 2021 – Apply Online For Latest 28 Scientist-‘B’ Vacancies

0
BIS Recruitment 2021: The aspirants who are looking for the Latest Central Govt Jobs can utilize this wonderful opportunity. Bureau of Indian Standards (BIS)...